Biznes Analitikası nədir? Nə üçün vacibdir?

2021-02-27
- Nicat Qafarov

<p>Biznes Analitikası gələcəyin planını tərtib etmək və məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün keçmiş zəif performansların aradan qaldırılması üçün metodologiya və ya vasitədir. Əsasən kəmiyyət və statistik analiz, proqnozlaşdırıcı modelləşdirmə, məlumatların çıxarılması, çox dəyişkənli testlər və s. </p> <p>Bu gün hər bir təşkilat qərar vermə prosesi zamanı Biznes analitikasından istifadə etmək üçün əlindən gələni etməyə çalışır. Günümüzün rəqabətli mənzərəsində fərqlənmək və əyrinin önündə qalmaq istəyən müəssisələr üçün bu üsul bir şərtdir. Biznes analitikası ilə əlaqəli bir neçə üstünlük var, amma daha dərindən araşdırma edərkən əvvəlcə bu mövzunu sadə dildə başa düşək.</p> <p>Əməliyyat və statistik analiz, optimallaşdırma üsullarının tətbiqi, proqnozlaşdırıcı modellərin formalaşdırılması və nəticələrin biznesə çatdırılması yolu ilə məlumatların öyrənilməsi kimi müəyyən edilə bilər. Qərar vermə və biznes modelləşdirmə üçün dəlillərə əsaslanan məlumatları və kəmiyyət metodlarını istifadə edilir.</p> <p><strong>                                                                       İş Analitikasının Əhəmiyyəti</strong></p> <p>Müəssisələrin sağlam kommersiya qərarları qəbul etmələrinə, təşkilatın gəlirliliyini artırmasına, bazar payını və gəlirlərini artırmasına və investisiyalardan daha yaxşı gəlir əldə etmələrinə kömək edir.<br /> Mövcud birincil və ikinci dərəcəli məlumatların daha əhatəli başa düşülməsinə kömək edir və bu da öz növbəsində təşkilatdakı bir neçə şöbənin əməliyyat effektivliyini artırır.</p> <p>Bu, müəssisələrin məlumatlara əsaslanan, məlumatlı qərarlar qəbul etmələrini və keçmiş səhvlərindən nəticə çıxarmalarını təmin edərək bazardakı digər oyunçular üzərində rəqabət üstünlüyünə kömək edir.<br /> Mövcud məlumatları dəyərli məlumatlara çevirir və təşkilat üçün istənilən nəticəni və müsbət nəticələri əldə etməyə kömək edir.<br /> Bir təşkilat səhv bir hərəkət etdikdə proseslərin durğunluğu var. Bu səhv hərəkət, məlumatın azlığı və ya daha az məlumatın mövcudluğu səbəbindən yad bir fikir təklif etməsi səbəbi ilə qərar qəbul edilməsində gecikmə ola bilər. Burada iş analitikasının əhəmiyyəti dərk olunur. İşdə analitikanın əsas üstünlüklərinin siyahısı, yaxşı həyata keçirildiyi və başa düşüldüyü təqdirdə, işin böyüməsində böyük dəyişikliklər edə bilər.</p> <p>Strateji qaynaq və satınalma analitik mütəxəssislərimizlə əlaqə qurun, iş analitiklərindən necə yararlanaraq sağlam məlumatlara əsaslanan qərarlar verməyə kömək edə biləcəyinizi öyrənin.</p> <p><strong>                                                                 Business Analytics-in üstünlükləri</strong></p> <p>1. Riskləri azaltmağa kömək edir</p> <p>Bu, biznes analitikasının artan əhəmiyyətinin ən vacib səbəblərindən biridir. Müştəri üstünlükləri, dəyişən meyllər kimi amillərə əsaslanaraq düzgün seçimlərin edilməsinə kömək edir və təşkilatların keçmiş fəaliyyətlərindən və səhvlərindən öyrənmələrini təmin edir. Bu da öz növbəsində təşkilatların həm qısa, həm də uzun müddətdə risklərdən çəkinməsinə kömək edir.</p> <p>2. Dəqiq qərar verməyə kömək edir</p> <p>Müştərilərin şirkətə, markasına və məhsullarına olan münasibətlərini anlamağa kömək etdiyi üçün qərar qəbul etmə müddətini daha dəqiq edir. Qərar qəbuletmə səmərəliliyi ilə təşkilat rəqiblərindən irəlidə ola bilər.</p> <p>3. Effektivliyə nail olmağa kömək edir</p> <p>Biznes analitikasının meydana gəlməsi ilə, təşkilatların böyük həcmdə məlumat toplamağı, öyrənməsini, təhlil etməsini və onlardan sürətlə sağlam və hərəkətli fikirlər əldə etməsini təmin etdiyi üçün müəssisələrin səmərəliliyi daima artır.</p> <p>4. Dəyərli anlayışlar qazanmağa kömək edir</p> <p>Biznes analitikası, bir təşkilatda mövcud olan çoxlu miqdarda məlumatdan məna çıxarmaq üçün kəmiyyət metodlarından istifadə edir və onlara məlumatlı qərarlar vermələrinə kömək edən faydalı fikirlər verir.</p>

Recent comments

placeholder image
Jack Harry
  • Feb 17th, 2020 at 11:00 am

Mattis ut hendrerit non, facilisis eget mauris. Sed ultricies nec purus quis tempor. Phasellus ipsum bibendum eu nec purus quis tempor dolor set.

placeholder image
Charlie
  • Feb 17th, 2020 at 05:45 pm

Mattis ut hendrerit non, facilisis eget mauris. Sed ultricies nec purus quis tempor. Phasellus eu nec purus quis tempor.

Leave a reply